Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het voornemen om de SCIOS scope 10 en scope 12 keuring voor veestallen wettelijk verplicht te stellen. Het moment van ingaan van de regelgeving staat nog niet vast. De meest waarschijnlijke datum van...

Lees meer