Beleidsverklaring

Enspectie BV streeft naar een continue verbetering in kwaliteit en betrouwbaarheid voor al haar klanten en bij alle inspectiewerkzaamheden. Het naleven van geldende wet- en regelgeving en de beschreven eisen in de SCIOS-certificatieregeling elektrische materieel, en een veilige (werk)omgeving behoren tot de uitgangspunten bij alle activiteiten van Enspectie BV.

Enspectie BV streeft naar 100% tevreden klanten, daarbij streeft Enspectie BV naar nauwgezette volledige en betrouwbare rapportages. Enspectie BV zal ten alle tijden de verkregen resultaten, inclusief geconstateerde afwijkingen objectief verwoorden in haar rapportages.

Enspectie BV is een specialist in het inspecteren van elektrotechnische installaties en elektrisch materieel, en het beleid heeft als doel dit specialisme in de uitvoering van haar werkzaamheden tot uiting te laten komen. Werkprocessen zijn dusdanig ingericht dat de kwaliteit wordt gewaarborgd en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Het managementsysteem van Enspectie BV betreffende SCIOS-certificatieregeling elektrische materieel wordt jaarlijks geëvalueerd. Om op de hoogte te blijven van de geldende wet- en regelgeving wordt regelmatig de website van SCIOS en technische vakbladen geraadpleegd.

Pin It on Pinterest