Inspecties elektrotechnische installaties

NEN 1010
Over onsContact

NEN 1010 inspectie

Inspecteren van elektrotechnische installaties volgens NEN-1010

NEN 3140 inspectie

Inspecteren van elektrotechnische installaties volgens NEN-3140

Keuring NEN 3140

Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Keuring NEN 2484

Keuring ladders, trappen en rolsteigers

SCIOS Scope 8PI inspectie

Gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie

SCIOS Scope 10 inspectie

Inspecteren van elektrisch materieel op brandrisico.

SCIOS Scope 12 inspectie

Inspecteren van zonnestroom-installaties

Inspectie van elektrotechnische installaties volgens NEN 1010

De norm NEN 1010 omschrijft hoe een installatie opgebouwd moet zijn. Enspectie controleert de installatie bij oplevering van je (nieuwbouw)project, bij uitbreiding of bij aanpassing. Daarnaast doen we periodieke inspecties.

Enspectie inspecteert vaste installaties in bedrijfspanden en op bedrijventerreinen, maar ook tijdelijke installaties op bijvoorbeeld bouwterreinen.

Enspectie voert de NEN 1010 inspectie onder andere uit voor:

 • bedrijfspanden
 • woningen
 • ruimtes en terreinen in de agrarische industrie (landbouw, tuinbouw, veeteelt)
 • caravans, jachthavens en recreatieterreinen
 • tijdelijke installaties
 • winkelpanden

Waarom een NEN 1010 inspectie?

Voldoet je installatie aan de NEN 1010 norm, dan weet je dat aan alle veiligheidseisen is voldaan. Een belangrijke waarborg voor de veiligheid van gebruikers en bewoners van een pand.

Wel zo’n fijn gevoel!

De verzekering wil een NEN 1010 keuring

Ook voor de verzekeraar is de NEN 1010 keuring een belangrijke graadmeter. Ontstaat er toch schade door bijvoorbeeld kortsluiting, en kun je niet aantonen dat de installatie periodiek geïnspecteerd is volgens NEN 1010, dan zou dit gevolgen kunnen hebben voor het uitkeren van de schade.

Dit kan flink in de papieren lopen. Een inspectie van de installatie is een kleine moeite om dit soort narigheid te voorkomen.

Waaruit bestaat de inspectie?

 1. Controle van de installatietekeningen: zijn die correct en compleet?
 2. Visuele inspectie van de installatie en een visuele inspectie van de groepenkasten (verdeelinrichtingen).
 3. Diverse metingen en beproevingen die de norm NEN 1010 vereist.
 4. Rapportage van de bevindingen

Alles wat je wilt weten, staat in het inspectierapport

Na de inspectie ontvang je de eindconclusie in een leesbaar inspectierapport. Daarin vind je terug of de installatie wel of niet aan de NEN 1010 voldoet. Valt het oordeel negatief uit, dan worden de redenen hiervoor benoemd. Alle bevindingen worden in het inspectierapport genoteerd.

Het inspectierapport beschrijft de volgende onderdelen:

 • Gegevens over de installatie.
 • Omvang van de inspectie.
 • Gevonden gebreken met daarbij een classificatie en uitleg over de ernst van het gebrek, of het risico ervan. In het rapport staat bijvoorbeeld: spoedig herstel nodig, of: weinig risico.
  Eventueel wordt de beschrijving toegelicht met een foto van de aangetroffen situatie.
 • Binnen welke termijn nieuwe inspectie nodig is.
 • Conclusie met daarin een onderbouwd oordeel over installatie.

Wat is de herstelverklaring van veiligheid?

Als je het inspectierapport hebt ontvangen, is de inspectie afgerond. Het is aan jou wat je met de aanbevelingen doet, maar uiteraard adviseren we dringend om de gebreken te laten verhelpen. Dat gebeurt via een installateur. Nadat de installateur de gebreken heeft hersteld, kan hij een herstelverklaring afgeven. Dit is een bewijs dat de gebreken die in het inspectierapport genoemd worden, zijn opgelost.

Meer weten?

Maak direct een afspraak. We geven graag vrijblijvend advies!

Pin It on Pinterest