Inspecties elektrotechnische installaties

NEN 3140
Over onsContact

NEN 1010 inspectie

Inspecteren van elektrotechnische installaties volgens NEN-1010

NEN 3140 inspectie

Inspecteren van elektrotechnische installaties volgens NEN-3140

Keuring NEN 3140

Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Keuring NEN 2484

Keuring ladders, trappen en rolsteigers

SCIOS Scope 8PI inspectie

Gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie

SCIOS Scope 10 inspectie

Inspecteren van elektrisch materieel op brandrisico.

SCIOS Scope 12 inspectie

Inspecteren van zonnestroom-installaties

Inspectie volgens
NEN 3140

Voldoet je elektrische installatie aan de technische voorschriften of veiligheidsvoorschriften? Enspectie inspecteert volgens de norm die van toepassing is op de situatie en geeft uitsluitsel in een helder inspectierapport.

Wat is de norm NEN 3140?

De NEN 3140 norm stelt eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen, zoals machines en gereedschappen. Met andere woorden: de norm stelt regels met betrekking tot onderhoud, gebruik, beheer en inspectie van de installaties.

De technische dienst binnen een bedrijf ontfermt zich vaak over onderhoud, gebruik en beheer. De inspectie voeren de deskundigen van Enspectie graag voor je uit.

Is deze inspectie verplicht?

De vraag of er nou wel of niet een wettelijke verplichting is, wordt op verschillende manieren beantwoord. Vast staat wel dat je weet dat aan alle veiligheidseisen is voldaan, wanneer je installatie voldoet aan de NEN 3140. En dat geeft wel zo’n veilig gevoel!

Ook voor verzekeraars is de NEN 3140 norm een belangrijke graadmeter. Ontstaat er toch kortsluiting of een andere gevaarlijke situatie, en kun je niet aantonen dat er periodiek geïnspecteerd is volgens NEN 3140? Dan zou dit gevolgen kunnen hebben voor het uitkeren van de schade.

Dit kan flink in de papieren lopen. Een inspectie van de installatie is een kleine moeite om dit soort narigheid te voorkomen.

Waaruit bestaat de inspectie?

  1. Controle van de installatietekeningen: zijn die correct en compleet?
  2. Visuele inspectie van de installatie en een visuele inspectie van de groepenkast (verdeelinrichtingen).
  3. Diverse metingen en beproevingen die de norm NEN3140 vereist.
  4. Rapportage van de bevindingen

Wat is het verschil met de inspectie NEN 1010?

Lijkt deze inspectie niet erg op de inspectie volgens de norm NEN 1010?
Jawel!

Werkwijze en inhoud komen grotendeels overeen. Het grootste verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140 heeft te maken met arboregels. De NEN 3140 is specifiek gericht op bedrijfsvoering, terwijl de NEN 1010 ook voor woningen geldt.

Twijfel je over het type inspectie dat nodig is? Enspectie is gespecialiseerd in het bepalen van de juiste norm en adviseert je hier graag over!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Pin It on Pinterest