KEUREN LADDERS, TRAPPEN EN ROLSTEIGERS

NEN 2484
Over onsContact

NEN 1010 inspectie

Inspecteren van elektrotechnische installaties volgens NEN-1010

NEN 3140 inspectie

Inspecteren van elektrotechnische installaties volgens NEN-3140

Keuring NEN 3140

Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Keuring NEN 2484

Keuring ladders, trappen en rolsteigers

SCIOS Scope 8PI inspectie

Gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie

SCIOS Scope 10 inspectie

Inspecteren van elektrisch materieel op brandrisico.

SCIOS Scope 12 inspectie

Inspecteren van zonnestroom-installaties

Keuren ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484 (klimmaterieel)

Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting. 

Ladders, trappen en rolsteigers behoren tot de categorie arbeidsmiddelen en dienen als zodanig te worden gekeurd. Het gaat hierbij om klimmaterieel wat door een werkgever beschikbaar wordt gesteld aan werknemers. Particuliere klimmaterialen vallen hier niet onder. Ook ZZP-ers krijgen te maken met keuren van arbeidsmiddelen. VCA gecertificeerde opdrachtgevers zullen altijd eisen dat de ZZP-er goedgekeurd materiaal gebruikt.

Arbobesluit

De letterlijke tekst uit het Arbobesluit, artikel 7.4a lid 3:

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

Arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn dus ‘alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installatie’.

Arbeidsmiddelen hebben als doel het werk lichter en makkelijker te maken. Veiligheisdskeuringen aan arbeidsmiddelen die door slijtage minder goed worden, verlagen het risico voor de veiligheid en de gezondheid van wie ermee werken. Ook periodiek onderhoud heeft een risicoverlagend karakter.

Pin It on Pinterest